Ett bygglov är något som man skickar in till kommunen för att få bygga det man vill i Östersund. Men vad ska man tänka på när man ansöker om ett bygglov?

Kommunerna på orter som Östersund har en enhet som arbetar med bygglov. Det är något som man har börjat med för att byggnader på orten ska följa byggnadsregler, som brandsäkerhet och bärighet. Men att man även vill kunna styra utseendet på nya byggnader, så att orten får ett utseende och känsla som man vill ha.

Därför är det också en hel del olika regler som gäller i olika kommuner, när det kommer till utseendet på byggnader. Det kan handla om vilken takbeklädnad man får ha, och vilken taklutning. Men även sådant som vilken färg man får måla på sin fasad och hur nära en tomtgräns som man får bygga sitt hus.

Bygglov för privatbostad i Östersund

När man söker ett bygglov så kan det också se lite olika ut i kommunerna beroende på om man ska ha någon verksamhet, om det är privatbostad eller om det är ett fritidshus. Idag finns det även sådant som heter komplementbostad och som går att bygga utan bygglov. Om det redan finns en huvudbyggnad på tomten och komplementbostaden håller en viss storlek.

Vad händer då om man inte ansöker om bygglov utan bara bygger ändå? Eftersom kommunens invånare, och ansvariga på bygglovsenheten, har koll när det gäller vem som bygger och bygglov så kommer det fram till slut. Resultatet blir då ett vite och en eventuell rivning.