Lacka och betsa trä kan vara svårt när man inte kan det och lätt när man kan det. För målare i Sundbyberg är det lätt. För dig kan det bli lätt med bra tips.

Att lacka och betsa trä är ett mycket fint sätt att bevara och lyfta fram träets naturliga utseende men ändå göra det tåligt mot tidens tand. Vill du ha färg på det du ska behandla, men ändå kunna se ådring, väljer du bets. Vill du bevara träets naturliga utseende väljer du att lacka.
Så här går du till väga:

  1. Använd färgborttagningsmedel för att sedan skrapa bort gammal färg.
  2. Tvätta och skölj ytan noggrant.
  3. Torka
  4. Slipa hela ytan. Särskilt på områden där färgrester envist sitter kvar.
  5. Spackla sprickor och skador med träspackel.
  6. Torka av slipdamm.

Målare i Sundbyberg kan göra jobbet snabbt och lätt

Känner du dig det minsta osäker på på hur du ska genomföra jobbet kan du med fördel kontakta ett måleriföretag i Sundbyberg. De gör jobbet smidigt, snabbt och lätt. Vill du ändå fortsätta själv – läs vidare.

7. Rör om i betsen – och fortsätt med det regelbundet under arbetets gång.

8. Applicera betsen med pensel, svamp eller planstrykare i träets längdriktning.

9. Låt torka. Betsa fler lager om du vill ha starkare skydd/mörkare färg.

Några tips:

  • Vid lackning bör du ta ordentligt med lack och jobba med pensel.
  • Vill du lacka efter du betsat – för extra skydd – vänta minst sex timmar.
  • Slipa med fint sandpapper mellan lagerna för slätare yta.