Snickare hamnar allt som oftast ut för att arbeta med helt olika arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att bygga helt nya hus till att renovera hemma hos folk. En snickare kan arbeta med allt från renoveringar i fabriker, golvläggning på teatrar, snickerier i en TV-studio, till renovera tak, montera in ny inredning i kök och snickra nya möbler. 

Välj inriktning som snickare

Som snickare kan man välja olika inriktningar i sin yrkesbana. Då kan man välja antingen att arbeta med inredning, eller arbeta med finsnickerier som möbelsnickare, eller med renoveringar och inredningar hos privatpersoner. Det är en snickare som kommer och slipar golvet, behandlar det eller som reparerar fönster, monterar det och ser till att det sitter som det ska.

Få ett gesällbrev sin snickare

De allra flesta snickare utbildar sig till snickare på något av landets många gymnasier och går då Byggnadsprogrammet. Efter gymnasiestudierna kan man sedan inrikta sig på olika slags snickerier. Vill man arbeta med möbelsnickerier, är det viktigt att gå i lära hos en möbelsnickare. Sedan kan man få ett gesällbrev som bevisar att man har gått i lära hos en möbelsnickare.

Varierat arbete som snickare

När du sedan ska arbeta som snickare kan du antingen arbeta i någon av landets många industrier. Antingen arbetar du med reparationer, renoveringar eller annat praktiskt som kan behövas i en fabrik, eller så arbetar du för privatpersoner. Många startar eget och är sin egen lyckas smed. Då arbetar man med allt som har med inredning, eller med fasadarbete, eller takläggning att göra.

Liten konkurrens om jobben

Arbetar du som snickare i Stockholm, kommer du sannolikt att ha ganska så mycket arbete i framtiden. Som det ser ut just nu, kommer arbetsmarknaden inte att erbjuda större konkurrens om snickare och de flesta har inga svårigheter att få jobba som snickare i Stockholm. Här kan du läsa mer om snickare i Stockholm: http://www.snickarestockholm.biz.