Är det helt enkelt att anlita en hantverkare? Det är ju så när man har med människor att göra att det alltid kan uppstå konflikter när det handlar om människor. Maskiner har inte åsikter och kan inte missförstå saker och ting, men det kan människor. Vi är långt mer komplicerade än datorer och långt mer intelligent, också, vilket vi kan tendera att glömma. När det har med människor att göra, även om arbetet inte handlar om relationer eller kommunikationer mellan människor direkt att göra, kan det alltid uppstå problem just medbåde relationen och kommunikationen mellan , säg en målerfirma, VVS-montör eller någon annan slag hantverkare. 

Detta kan ARN göra

Du vet väl om att du alltid kan vända dig till en Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om något skulle vara fel? Hos ARN prövas flera fall där hantverkaren och kunden inte har lyckats komma överens. Här tar vi upp 2 illustrerande fall av konflikt och hur ARN har dömt i de båda fallen.

Fall 1

En kund hade fått problem med en vattenläcka under sin vask i köket och hade tagit kontakt med en rörmokare som kom och åtgärdade det läckande röret. När han var klar, visade det sig att han inte bara hade lagat det läckande röret utan även hade passat på att byta två andra rör, som också höll på att gå sönder och som ”var angripna i godset”, som ARN skriver. När kunden fick fakturan på arbetet, hade bytet av de två andra rören tagits med och hantverkaren ville att kunden skulle betala för bytet av tre rör i stället för endast ett, som han hade anlitat dem för. ARN skriver att om det kommer till en förändring av arbetet hos kunden, ska kunden informeras och godkänna det ändrade arbetet. Annars kan hantverkaren inte debitera för det extra arbetet. Kunden fick rätt i detta fall och behövde inte betala för det extra arbetet med byte av de andra rören.

Fall 2

I fall nummer 2 hade en hantverkare kontaktats för renovering av sitt badrum. Hantverkaren tackade ja till arbetet, och man avtalade inte om priset för arbetet. Hantverkare satte igång med arbetet och när det var klart sände hantverkaren en faktura till kunden, som då motsatte sig fakturan och ansåg inte att arbetet inte var rimligt och att tidsåtgången inte var rimlig för renoveringsarbetet som hantverkaren hade gjort. ARN ansåg att eftersom inte kunden och hantverkaren hade avtalat om något pris skulle priset sättas efter en löpande räkning. Hantverkaren menade att tidsåtgången var skälig, medan kunden ville halvera tidsåtgången med hälften. Här ansåg ARN att den angivna tidsåtgången var rimlig och att kunden skulle betala det som hantverkaren hade debiterat.

Se till att avtala om allt

Så det vi kan rekommendera med hänsyn till de fall som vi här har tagit upp, är det viktigt att alltid komma överens om ett pris, och helst skriva ett avtal om vad som ska ingå i arbetet, vad det ska kosta och ungefär hur lång tid det ska ta. Allt annat som står utanför avtalet ska inte du, som kund behöva betala för. Skulle hantverkaren frångå det som avtalas, får hantverkaren själv stå för de förändringarna.

Här måste sägas att de flesta hantverkare är otroligt servicevänliga och att det inte är det vanliga att man börjar tvista om arbetet. Det blir ofta tvister om fakturor och liknande om kunden inte blir nöjd med arbetet av olika skäl. Därför är det mycket viktigt att se upp med vissa saker när man bestämmer sig för att anlita en hantverkare. Vi listar några av dem här.

Hantverkaren bör ha F-skatt, annat råkar du ut för att bli arbetsgivare för hantverkaren och bär betala arbetsgivaravgift för honom eller henne. Hantverkaren bör ha goda referenser och ni bör komma överens om en offert och avtal innan hon eller han påbörjar arbetet. Det är dessutom bra om hantverkaren har egen ansvarsförsäkring och tar ansvar för sitt arbete på det sättet. Här kan du läsa om en målare som uppfyller dessa kriterier.