En god ventilation i byggnader skapar en hälsosam miljö för de som rör sig i byggnaden. Men det är också en förutsättning för att ha friska hus i Stockholm.

När man började göra täta hus så uppstod det till slut många problem. Människor fick allergier, huvudvärk och problem med andningen. Och man kunde hitta mögel och fuktskador på olika platser i husen. Det var då man började förstå att det var bristfällig ventilation som skapade alla dessa problem.

En byggnad behöver ett fritt flöde mellan inomhusluft och utomhusluft. Det är så som fukt i inomhusluften kan vädras ut, och ett hälsosamt utbyte av gammal och ny luft sker. Och det var detta utbyte som plötsligt försvann, när man inte hade korrekt ventilation i sina hus i Stockholm.

Ventilation på rätt sätt i Stockholm

Idag vet man att alla byggnader i Stockholm behöver ha sitt eget ventilationssystem. Och det kan skilja sig beroende på hur stor byggnaden är och vilken verksamhet man bedriver i den. Men generellt sett så kan man säga att ju större byggnaden är desto större ventilationssystem behöver man också.

I villor och fritidshus kan man se att en ventilation kan bestå av ett hål i väggen, med en ventil i. Men i större byggnader tar man istället till ventilationstrummor och fläktar. Det beror på att luften annars inte når fram till ventilerna, då det rör sig om mycket stora luftmängder. Och att det kanske även finns rum som inte gränsar till någon yttervägg. Fortsätt till denna sida för att läsa mer om ventilation: ventilationstockholm.nu