Många tänker på elektriker som en säljare av el. Även om alla elektriker arbetar med el, säljer de ju inte den. Många tänker att elektriker vill att vi ska använda så mycket el som möjligt, men det är ju inte så att elektriker säljer elen som de drar i ditt hus.

Bjud hem elektriker som minskar elanvändningen

Tvärtom. De kan faktiskt hjälpa dig att minska din elanvändning. Om du bjuder hem en elektriker kan hon eller han se över hur du använder den. Många trasiga eluttag kan dra mer el, än om de var hela. Att slösa på el är inte bra för någon överhuvudtaget. Det innebär att det går åt en massa energi, som tär på de resurser som jorden förser. Och vi måste gå åt motsatt håll; att inte tära på jordens resurser, utan att minska på vårt energislöseri, att dra ner på allt som urholkar det som jorden ger.

Byta alla lampor till led-lampor

Genom att byta alla lampor hemma till Led-lampor kan man få ner elanvändningen med många Watt. Och dessutom; du får ner kostnaderna för elen. Det finns ju roligare saker att göra för pengarna än att de bara går åt till svinnet av slöseri av elen. Och det är bättre för miljön att inte slösa med energi.

Byta värmekälla till luftvärmepump

Byter du till en värmekälla hemma som inte går på fossila bränslen och i stället värmer huset med hjälp av en luftvärmepump får du ner nedsmutsningen av vår planet. Just de fossila bränslena avger växthusgaser, som värmer jorden med flera grader. För många graders uppvärmning av jorden gör stora delar av den obeboelig om det fortsätter. Det leder till torka och skador på miljön.

Släcka alla elektroniska saker hemma

Vill man minska slöseriet av el och av jordens resurser bör man släcka alla elektroniska saker som man använder hemma. Inga TV-apparater eller datorer ska stå på stand-by, alla maskiner ska släckas ner helt och hållet när man går och lägger sig, eller helt enkelt när man inte använder dem längre.

Be en elektriker gå igenom ditt hus

Om du inte kommer på fler åtgärder som du kan göra för att sänka elanvändningen i ditt hus, kan du alltid anlita en elektriker som kommer hem till dig och går igenom elanvändningen i ditt hus. Då kan hon eller han installera en elmätare i din bostad så att du kan hålla uppsikt över elanvändningen och spara el och pengar på så sätt. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita en elektriker i Göteborg.