Har du problem med dina rör? Får du ofta stopp i avlopp? Är det så att du ofta får stopp i avlopp, att det luktar illa när du låter vattnet rinna i rören, eller att det lätt svämmar över när du tappar ur badkaret, behöver du åtgärda rören. Om du till exempel har rengjort golvbrunn och tagit isär rören under handfat och liknande, bör du kontrollera rören djupare och längre ner. Här ger vi tips på hur du dels kan låta göra en sådan undersökning och vad du kan göra om det visar sig att du har bristfälliga rör och avlopp.

Anlita VVS-företag för undersökningen av rör och avlopp

Du kan anlita ett VVS-företag som kommer och undersöker dina rör och avlopp. Ibland kan gamla stammar fungera i flera 10-tals år. Vet du att du har gjutjärnsrör, kan de hålla i mer än 50 år. Däremot kan det fastna fett eller det kan komma in rötter som gör att vattnet inte kan spola i dem så som är nödvändigt. Då bör man alltid ta reda på vad det är som orsakar stoppen i rören. Om du anlitar ett VVS-företag som arbetar med den senaste tekniken, bör de ta en mini-kamera som man för ner i röret och tar filmer och bilder på det som är i rören. Ibland kan det vara stora fettklumpar, trädrötter, råttor och en hel del i rören som inte ska vara där.

Göra en varmvattenspolning av rör

Hittar man matrester eller annat skräp som täpper till rören, kan man spola rören fria från det som stoppar i rören. Att spola dem med hett vatten frigör rör och gör att det kan flöda fritt igen. Detta kan man göra om man endast har ett temporärt besvär. Det är ingen slutlig lösning på någonting. Det är däremot ett billigt sätt att få bort det som just för stunden råkar täppa till rören.

Göra en relining

Ser man, när man går ner med en minikamera att rören är i gott skick, kan man förnya ytan inuti rören och antingen föra in nya plaströr inuti de gamla rören. Du får på sätt täta rör och använder de gamla rör som du redan har. Du kan även låta spruta in plast i de gamla rören, och på sätt förstärka de rör som du redan har. Efteråt härdas plasten och lägger sig som en ny yta inuti de gamla rören.

Byta stammar

Ser du att du har söndriga rör, eller rör som är på väg att gå sönder bör du genast byta ut dina gamla rör. Söndriga rör kan leda till mycket stora skador på huset och det som finns runt huset. Det leder till otroligt stora kostnader om man har rör som springer läck och orsakar stora skador på huset. Anlita en VVS-firma som undersöker rör och kan åtgärda det som du behöver få åtgärdat. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita en firma för VVS i Lund: http://www.vvslund.biz.